Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/thought-catalog-nbkd_9UpSb0-unsplash.jpg

Ska vi göra slut nu?

Visste du att under ett år funderar 1.8 miljoner anställda i Sverige på att byta arbetsplats? 1.1 miljoner av alla dessa gör slag i saken och faktiskt gör det. Detta enligt siffror från Trygghetsrådet. Enligt psykologen Filippa Johansson på företaget Cubiks sker ett arbetsbyte oftare under perioder som innehåller naturliga avbrott, tillexempel runt jul, under sommarsemestern eller under en föräldraledighet.
Blogg

Efter nära sex år på min första arbetsplats stod jag inför en ny utmaning i mitt arbetsliv. Företaget jag en gång hade tagit anställning på hade vuxit till ett internationellt gasellbolag med över 100 personer och kontor i flera länder. De första åren som anställd i bolaget kan bäst beskrivas som en förälskelse till en företagskultur, produkt och mina kollegor. Jag kände kort och gott en stark ”work passion”.

Ett tillstånd som enligt Filippa Johansson definieras som ”en persons ihållande, positiva och meningsbaserade välbefinnande med ursprung i upprepade kognitiva och affektiva värderingar av arbets- och organisationssituationer, som resulterar i konstruktiva avsikter och beteenden i arbetet”

Okej jag vet, det där lät lite väl akademiskt. Här är en enklare beskrivning. Kortfattat kan man säga att en förälskelse i arbetet eller i ett företag består av positiva tankar, känslor och beteenden gentemot organisationen och sina arbetsuppgifter.

I mitt fall kände jag att allt var över och jag stod inför det faktum att jag skulle lämna bolaget. Jag kände en bitterljuv känsla när jag efter 5,5 år var på väg att gå vidare i mitt arbetsliv. Bolaget hade växt kraftigt och därmed även förändrats. Likaväl som jag inte trivdes längre, hade jag kvar en stor del av mitt hjärta i en organisation och tid som inte längre fanns.

Jag förstod intellektuellt att jag behövde lämna bolaget. Både för mig personligen men framförallt professionellt. Men ändå tvekade jag, varför gjorde jag det egentligen? Filippa Johansson förklarar det på följande sätt.

  • Ett nytt arbete kan innebära stor nyfikenhet, glädje och förväntan men också stor rädsla. Rädsla kan vara en stark känsla i och med att en person lämnar det bekanta och bekväma för det okända och osäkra. Även om vi kan känna att vi har en yrkesidentitet och en privat identitet kommer de spilla över på varandra och ska vi omdefiniera vår yrkesidentitet kommer vi ofrivilligt att behöva göra det med vår privata identitet också. Vi kommer lämna en grupp för en annan och då måste vi även skaffa oss en ny gruppidentitet. Alla dessa förändringar kan skapa tillfällig stress och ångest.

Johansson fortsätter:

  • När du förlorat passion kan du alltid fråga dig vad det var du såg i arbetet tidigare och vad var det som gjorde det så roligt och givande då? Vad drev dig då? Vad står i vägen för den passionen idag? Som i alla relationer kan lite extra omtanke och självreflektion åter tända glöden, men det kan även resultera i ett beslut att gå vidare och utforska nya marker, troligtvis med större insikt om vad som väcker och driver just din passion för arbete.

För mig var det precis det som hände, men reflektionerna dröjde tills jag hade lämnat min anställning. Och frågan som uppstod då var, ”Varför hade jag inte lämnat företaget tidigare?”

Och frågan är om det finns en given livscykel för ett företags anställda?

  • Filippa Johansson igen: Livscykeln för den anställde på ett bolag är individuell. Det kan däremot på gruppnivå skådas vissa trender i jobbyten. Det är mycket vanligare att vi byter jobb när vi är unga, för att ju äldre vi blir stanna längre i ett arbete. Lång anställningstid, stigande ålder, tillsammans med annan etnisk bakgrund och lägre utbildning minskar sannolikheten för jobbyte. Med det sagt är det viktigt att poängtera att ovanstående faktorer inte nödvändigtvis minskar önskan eller viljan att byta jobb, utan mer sannolikt, möjligheten till det. Anledningen till ökad mobilitet på arbetsmarknaden är ofta kompetensutveckling och möjlighet till en bättre löneutveckling. Bland unga med akademisk utbildning vill en hög andel byta arbetsgivare inom tre år för en bättre karriärutveckling. Det finns data som indikerar att ”millenials” byter och kommer byta arbete oftare än tidigare generationer. Det debatteras om anledningarna till ökningen är en högre strävan efter ett meningsfullt arbete med större möjlighet till personlig utveckling.

När är det då dags att lämna sin arbetsplats?

Vanligaste orsakerna till jobbyte är självutveckling och missnöje med lön och chef. Forskningen visar att en av de bästa prediktionerna till att en individ kommer att byta arbete är graden av nöjdhet med arbetet. Forskning har påvisat att sättet vi tänker kring vårt arbete och möjligheten till jobbyte är cyklist. När så kallade ”hot” mot vår identitet uppstår i arbetet måste vi hantera dessa. När vi framgångsrikt gjort det får vi återigen arbetsro tills ett nytt hot uppstår. Försämras vår förmåga, vilja eller förutsättningar att hantera dessa hot kommer de troligtvis kulminera i ett frivilligt jobbyte. Dessa cykler kan komma och gå i år innan vi beslutar oss för att lämna eller stanna i ett arbete. Lämnar vi ett arbete är det med stor sannolikhet för att vi ser större potential någon annanstans.

Sommaren nalkas och kanske är det så att du just nu går i tankarna att byta arbetsplats. Kanske har din kärlek avtagit, kanske behöver du ta nästa steg för att komma vidare i din karriär?

Filippa Johansson skickar med följande råd:

  • Viktigt att tänka på är att inte ta allt för förhastade beslut utan noggrant överväga och självreflektera över vad du vill och vilka mål du har.
  • Om det nuvarande arbetet är starkt förknippat med ångest och dåligt mående kan det finnas stora vinster i att byta arbete. Det är då viktigt att fråga sig vad i arbetet det är som skapar det dåliga måendet? Kunskap om det kan motverka att du hamnar i samma situation igen.
  • Finns det något i det nuvarande arbetet som skulle kunna lösas med följden att du skulle må bättre?
  • Om du beslutar dig för att byta jobb är det viktigt att fundera på vilka förväntningar och förhoppningar som finns? Vad skulle kunna tända din passion igen?