Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg

Att hyra en konsult skapar mervärde

Nu är vi några månader in i 2022 och det fullkomligt kokar på arbetsmarknaden. Företag lägger ut jobbannonser som aldrig förr, och rekryteringstakten är otroligt hög. En utmaning vi ser på arbetsmarknaden allt oftare är att efterfrågan är högre än utbudet. Det är definitivt kandidatens marknad just nu. Inom områden såsom IT och utveckling har kompetensbrist länge varit ett faktum, men nu börjar samma utmaning märkas av inom områden som ekonomi, marknad, HR och administration. Vi som företag behöver fundera kring hur vi bygger upp våra team. Permanenta rekryteringar är ju faktiskt inte den enda vägen att gå!
Blogg

Vi får ofta frågan ”Varför ta in en konsult när det går att rekrytera?” och i många fall är alternativen inte helt jämförbara. Det är ju faktiskt så att en rekrytering är tänkt som en långsiktig och förhoppningsvis permanent lösning. Att ta in en konsult under tidsbegränsad period däremot, kan potentiellt lösa många tillfälliga frågetecken och behov, samtidigt som det erbjuder mer flexibla och framför allt snabba lösningar. Oavsett vad ni som företag söker för slags kompetens (och varför) så bör vi börja med att titta på utmaningen ni står inför. Det är först vid en behovsinventering vi kan ge er en rekommendation för det som faktiskt passar er bäst.

Tillfällen när en konsult skapar mervärde / Då passar det att ta in en konsult

Föräldraledighet/Långtidssjukskrivningar

För att inte tappa momentum vid tillfällig kompetensbrist som uppstår av en föräldraledighet eller sjukskrivning, kan en tidsbestämd konsultlösning vara ett bra alternativ då konsulten snabbt kommer in och stöttar det dagliga arbetet och tar över arbetsuppgifter från personen som tillfälligt inte är på plats. En konsult med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter, samt är van vid att hoppa in i olika typer av uppdrag med kort varsel, kan på relativt kort tid komma in i arbetet och leverera. Tid för introduktion och on-boarding blir därför betydligt kortare än vid t.ex. en rekrytering av tillsvidareanställd.

Vid behov av nischade roller & kompetenser

Står ni inför en förändring? Ni kanske ska digitalisera ekonomiavdelningen eller bygga en intern Talent Acquisition avdelning. När behovet av en nischad kompetens uppstår är en konsult med erfarenhet av exakt det ni är i färd med att sätta upp ett relevant alternativ att titta på.

Tidsbestämda projekt

Många företag arbetar projektbaserat där det finns en tydlig deadline. Det kan vara så att befintlig personal redan är fullbelagd, men det nya projektet behöver ändå nå i mål i tid. En konsult kan komma in med nya insikter och ett utifrån och in perspektiv som inte bara får jobbet klart i tid, utan även bidrar till att resultatet blir bättre än det först var tänkt.

Intensiva perioder

Vissa månader är mer intensiva än andra. Det kan bero på att affärsplaner, bokslut och annat ska in, men ibland har våra operativa medarbetare otroligt mycket att göra som det är. Då är det viktigt att du som chef ser över situationen och avlastar teamet där det går. I de situationer det inte går att hitta en smidig lösning internt som inte innebär att alla får mer att göra, fyller en konsult rollen att avlasta dina medarbetare så att de faktiskt kan få lite andrum och arbetsglädje. När det är extra stressiga perioder har framtidsvisioner och strategier en tendens att minska i prioritet, det proaktiva arbetet får ingen plats helt enkelt. Utan ett par extra händer i sådana situationer (framförallt om de har en tendens att uppstå ofta), kan konsekvenserna bli allt annat än önskvärda. Inte nog med att medarbetare fokuserar på att släcka bränder snarare än att blicka framåt, det finns en överhängande stor risk för utbrändhet, tappad motivation och andra faktorer som kan skada företaget och dess medarbetare på både kort och lång sikt.

Vid utdragen rekrytering/i väntan på nästa medarbetare

Som arbetsgivare har ni kanske som mål att ta in en person med en kompetens som ni fattas idag permanent. När marknaden ser ut som den gör så kan en traditionell rekrytering dra ut på tiden. Normalt tar det upp till sex månader innan rätt person är på plats, om man räknar in processtiden och lägger till ett snitt på tre månaders uppsägningstid för den nyanställda (har man otur kan det ta betydligt längre tid). Om behovet av den nya kompetensen är akut, kan en konsultlösning vara en bra väg att gå för att inte tappa fart. Konsulten kommer samtidigt att bana väg för den nyanställda genom att korta ner ”att-göra-listan” till dess att de börjar.

Avslutningsvis

Vilken anledning ni än har för att fylla ett befintligt gap inom er organisation, finns det många alternativ att välja bland. I vissa fall finns det tid och utrymme för att gå igenom en traditionell rekryteringsprocess, på egen hand eller med hjälp av extern byrå. Men om den tiden inte finns och det brinner lite i knutarna är en tidsbestämt konsultlösning ett relativt snabbt och enkelt sätt att få in den hjälp som behövs. Fördelarna är många med att ta in en konsult. Behöver ni råd med att göra en intern behovsinventering så finns vi här för er och tillsammans ser vi till att ni får in den kompetens som behövs.