Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/parabol-dPlsRcf47bc-unsplash.jpg

Hur bygger man en stark kultur?

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om att 25% av nyanställda väljer att lämna sitt jobb inom de två första månaderna samt att företag med en tydlig strategi för Talent Management har hela 87% bättre möjlighet att ”hire the best people”.
Blogg

Det blir alltmer tydligt att arbetet inom Employer Branding behöver fokusera på att bygga företagskultur, organisationer som lyckas ser exempelvis följande resultat:

  • Toppranking som nummer 1 eller 2 i sin bransch
  • 30% mer innovativa än branschkollegor
  • 40% lägre personalomsättning

Det finns många delar i att bygga en stark kultur, engagemang är en viktig del som i sin tur är kopplat till tydlig vision och EVP (Employee Value Proposition). I Glassdoors rapport ”HR and Recruting Statistics for 2016” anser 90% att arbete med kultur är viktigt, hela 87% menar att det är en av de svåraste utmaningarna och färre än 50% har inte någon aning om hur de ska göra för att bli bättre.

Vad gör vi på Rekryteringsbyrån Wise Professionals för att bygga vår kultur?

Vi på Rekryteringsbyrån Wise Professionals vill utmana en traditionell bransch och förnya synen på rekrytering. Ibland sticker vi ut hakan och utmanar normer, och för oss, kanske det lite förlegade sättet att se på rekrytering som en kostnad istället för en investering. Vår målgrupp som rekryteringsbyrå är kandidater, kunder och konsulter som precis som vi, brinner för affären och människan och är sådär nördigt passionerade i hantverket rekrytering som vi är. För att attrahera de bästa konsulterna, kunderna och kandidaterna till oss ställs det såklart höga krav på vårt eget brand och arbetsgivarvarumärke, både i form av hårda och mjuka värden samt vår kultur.

Vi vet att framtiden är oviss, allt som går att kopieras och digitaliseras kommer så att göras, det är vi människor som skapar värde. Det unika i de personer som arbetar hos oss – på Rekryteringsbyrån Wise Professionals – är vår kompetens, vår sammansättning och det gör att vi är omöjliga att kopiera på marknaden.

För att vi ska säkerställa att vi har rätt personer ombord både nu och i framtiden, och för att möta våra och våra kunders framtida behov kommer här ett urval på aktiviteter vi har fokuserat på:

  • Organisation  Head of People & Culture med dedikerat fokus på kultur & Employer Branding. Branding & Attraction Manager med fokus på attraktion, varumärke och kommunikation. Genom tätt samarbete skapas möjlighet till innovation och snabba beslut.
  • Projekt EVP (Employee Value Proposition) – Vi har startat ett projekt för att konkretisera och kommunicera vårt erbjudande i linje med ONE brand. Projektet har både ett internt och ett externt perspektiv och bryts sedan ned för att anpassas till vår verksamhet och vårt behov.
  • Örat mot rälsen – Genom undersökningar samt möten med kunder, kandidater, konsulter och anställda tar vi reda på hur vi uppfattas som arbetsgivare idag och vad vi kan skruva på för att ständigt utveckla och förbättra. Vi är nyfikna, läser mycket och sneglar gärna på goda exempel från företag som lyckats bygga ett starkt EVP.
  • Definiera Kultur – Vi lyfter vår kultur ofta, i stort och smått, och använder storytelling för att belysa den i både intern och extern kommunikation.
  • Attraktion – Vi arbetar ständigt med att levandegöra vår webb och karriärsida ”Bli en av oss” och testar nya annonser och format för att attrahera önskade målgrupper till oss.
  • Hållbarhet & CSR – Vi satsar mycket på initiativ inifrån såsom Wiselife (träning på arbetstid), Wisekören och samarbeten med Mentor, Röda Korset för att nämna en del.
  • Wise Professionals är en del av Wise Group med visionen att ”varje medarbetare ska ha den roligaste tiden i sin karriär” – läs mer HÄR. Inom Wise Group gör vi löpande medarbetarundersökningar och pulsmätningar där bland annat engagemangsindex och NPS är två mått vi tittar på för att se hur väl våra kollegor trivs och i vilken mån de skulle rekommendera oss vidare.