Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1220591821.jpg?width=1395&quality=high

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Följ med på en förvandlingsresa hos Sweco Shared Service Center
Webinar

Det talas nu mycket om digitalisering, automation och ekonomernas framtida roll. Många företag står inför krav på att minska kostnader för stödfunktioner, samtidigt som de behöver optimera användningen av befintliga resurser.

Hur gör vi då för att använda de resurser vi har på bästa sätt?
Hur får vi igång arbetet med ständiga förbättringar och hur går vi från att vara transaktionstunga och administrativa, till att vara proaktiva rådgivare?

Linda Leven som är chef för Sweco Sveriges Shared Service Center kommer under morgonens webinar ge dig mer insyn i deras förvandlingsresa och kommer utforska följande ämnen.

  • Den digitala resan: Övergången från traditionell ekonomifunktion till ett effektivt Shared Service Center.
  • Fokus på utveckling: Skifta perspektiv från FTE (Fulltidsanställda) till utveckling och exempel på relevanta nyckeltal.
  • Alternativ till RPA: Utvärdera alternativa metoder till Robotic Process Automation (RPA) och hur de kan appliceras kostnadseffektivt.
  • Hantera medarbetarnas engagemang: Strategier för att bibehålla och förstärka medarbetarnas engagemang i en automatiserad miljö

Linda Levén
Chef Sweco Sveriges Shared Service Center, SSC
Linda leder sedan 2018 Shared service centret som levererar tjänster inom HR, lön, ekonomi och administration till Sweco Sveriges 7500 medarbetare. Linda har bland annat tidigare varit chef för flera Shared service organisationer på andra företag samt varit ansvarig för att sätta upp ett internt Shared Service center med externa kunder inom outsourcing. I alla roller har hon fokuserat på att få medarbetarnas engagemang kring att tänka processer och ständiga förbättringar.