Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/frukost-event%5B11699%5D.jpg

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Digitalisering är en av de största utmaningarna som ekonomiavdelningarna står inför. (det visar vår pulsundersökning). För att bygga framtidens hållbara ekonomifunktion är det avgörande att effektivisera sätter man arbetar med digitala verktyg. Därför har vi bjudit in Fredrik Mårtensson, deputy CFO på Skandia, för att ta del av vilka faktorer som gjort att Skandia nått framgång i sin digitaliseringsresa. Vilka fallgropar ska man undvika, hur ska man få med sig medarbetarna på resan och vilka måsten finns för att man ska lyckas?
Webinar

Välkommen till inspirationsföreläsning där du får möjligheten att lyssna på  Fredrik Mårtensson (Deputy Group CFO - Skandia) som berättar om Skandias resa mot förbättrad styrning och analys genom införandet av en modern cloud-plattform för budget, planering och uppföljning. 

Om eventet: 

Den 10 mars kl. 8.30 - 9.00  bjuder vi in till webinar.

Under föreläsningen kommer du bland annat få lära dig: 

  • Effekter som kan uppnås genom en förbättrad styrning och uppföljning
  • Hur får man med sig medarbetarna på resan
  • Framgångsfaktorer för en lyckad implementering

Om Skandia: 

Är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring, bolån och sparande.
Skandia har drygt 1,8 miljoner kunder och drygt 750 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle.

Skandia

 

Speakers

Fredrik Mårtensson
Fredrik arbetar idag som vice CFO på Skandia och har mer än 15 års erfarenhet från finansbranschen, främst inom försäkring. Mycket av hans fokus har varit kring transformation av verksamheter och att bygga och utveckla starka finance-team.