Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1387900543.jpg?width=1023&quality=high

Paneldiskussion - Hur skapar vi hållbara ekonomiavdelningar?

Webinar

Varmt välkommen till vår kommande paneldiskussion där Katarina Roddar (HR-direktör på PwC) , Tanja Yliniva (Interim CFO och Förändringsledare) och Hanna Nilsson (Business Controller på Wise Professionals) kommer att delta.
Diskussionen kommer sändas via Teams så du kan välja att delta på det sätt som passar dig bäst - på plats eller digitalt!

Under vårt samtal kommer vi att diskutera vad som krävs för att skapa mer hållbara ekonomiavdelningar. Eqonomys senaste pulsmätning visar en oroande statistik där hela 30 % av ekonomicheferna upplever att de inte kan fortsätta arbeta som de gör idag utan att deras hälsa riskerar att påverkas negativt. I samtalet ställer vi oss frågan: Vad kan vi göra annorlunda för att vända den här trenden till nästa år?

Vi kommer även att fördjupa oss kring hur vi kan behålla och attrahera talanger inom ekonomiområdet då vi ser att fler tenderar att byta jobb allt oftare. Det som krävs för att attrahera ekonomer enligt Eqonomys undersökning är bra ledarskap och stimulerande arbetsuppgifter. Vad är det då som kommer krävas av ledarna och ekonomifunktionerna där ute framöver? Det och mycket till kommer panelen ha spaningar kring.

Datum: 18 oktober

Tid: 8.30 - 9.30 

Plats: Via Teams om du vill delta digitalt (länk skickas efter anmälan)
Linnégatan 87 om du vill delta på plats. Vi bjuder på frukost från klockan 8.00!

 

Katarina Roddar
HR-chef, PwC
Tanja Yliniva
Interim CFO och Förändringsledare
Hanna Nilsson
Business Controller