Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/WiseJan2023_MeetUp_fotoBirgit_404_websize.jpeg

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Undersökning

Med över 400 svar från ekonomer och ekonomichefer ger rapporten en tillförlitlig bild av yrkesgruppens syn på utmaningar, framtida viktiga roller och deras välbefinnande. Vi ser en tydlig förändring i vad som anses viktigt när man väljer arbetsgivare - ledarskap och lön/förmåner toppar listan, vilket signalerar en önskan om stabilitet och ekonomisk trygghet i osäkra tider. Samtidigt ökar betydelsen av kompetensutveckling, vilket visar på en strävan efter kontinuerligt lärande och anpassning i en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Men det är inte bara områden som ledarskap och lön som står i fokus. Rapporten belyser även den yngre generationens önskan om högre lön och meningsfullhet i arbetet, samt hur pandemin och distansarbete har påverkat deras arbetsupplevelse.

Vad säger våra ekonomichefer? Vi ser att ekonomichefernas hälsa har blivit något bättre i år jämfört med tidigare år. Vi ser dock att dem fortfarande brottas med utmaningar kring tidsbrist. Medarbetarna ställer ännu högre krav på ledarskapet, och även om 9 av 10 ekonomichefer anser att rollen som ledare är viktig så finns det utmaningar i att räcka till. Då ledarna i år också behöver prioritera hållbarhet, säkerhet och teknikutveckling. 

Ladda ner årets rapport och ta del av de värdefulla insikterna.