Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1304877755.jpg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Blogg

Enligt en undersökning med ekonomer uppger 60 procent att de arbetar mer än 40 timmar i veckan och 10 procent mer än 70 timmar i veckan (Association of Chartered Certified Accountants). Undersökningen visade också att bara hälften av medarbetarna inom ekonomi och finans är nöjda med sin arbetsbelastning. I Eqonomys pulsmätning från 2022 kan en liknande trend påvisas: 62 procent anser nämligen att de har för mycket att göra och 1 av 3 anser att den höga arbetsbelastningen riskerar att påverka deras hälsa negativt.

Vanliga orsaker till den pressad arbetssituationen hos ekonomer är högt arbetstempo, uppradade deadlines​, höjda krav på tillgänglighet​ och samtidiga höga förväntningar på framåtlutat arbete​. Hur kan du som ekonomichef möta de utmaningarna och skapa en mer hållbar arbetsvardag för dina medarbetare?

3 tips för minskad stress

Förutom att du som ekonomichef leder ekonomiavdelningens arbete ansvarar du också för dina medarbetares välmående – deras hållbarhet. Lösningarna för att minska stressen hos medarbetarna kan vara både små och större. Här är tre tips som kan göra skillnad.

Planering

Lär medarbetarna planera sitt arbete över en tidsaxel. Estimera tiden för olika moment i arbetet. Vad är rimlig tid för att varje moment ska bli fullbordat och i vilken del av månaden ska det ske? Gör också en processkarta genom att kartlägga flödesschemat för ett visst arbetsmoment och alla dess steg. Vilka moment är extra tidskrävande? Vilka går att göra annorlunda? Finns det potentiella risker? I planeringsarbetet kan också checklistor fylla en viktig funktion för att skapa kontroll och harmoni, både gemensamma checklistor samt individuella. En stressad medarbetare får en bättre övergripande bild över sitt eget arbete. Vad är gjort och inte gjort? Behöver jag be om hjälp? Vad är min del i helheten och hur påverkar det jag gör övriga gruppen? Hur kan vi hitta synergier och hjälpas åt?

Systemstöd

Systemstöd för automatisering och digitalisering kan rätt uppsatt skapa stora tidsbesparingar. Att exempelvis flytta hanteringen av leverantörsfakturor från papper till direkt in i system, sparar förutom tid även på miljön. Ju fler av de ERP-system vi använder i verksamheten som integrerar med varandra, desto mer underlättar vi för oss själva. Idag kommunicerar flera olika system och programleverantörer med varandra. Gör inte dina system det, ställ krav gentemot din leverantör om önskad integration. Alla program har sina utmaningar. Säkerställ att ni har snabb åtkomst till IT-support vid systemproblem. Bristen på IT-support är ofta ett problem som skapar onödig irritation och gör att arbetet tar längre tid.

Ta in extra resurser i tid

En vanlig bidragande orsak till stress hos ekonomiavdelningens medarbetare är vakanser och underbemanning. Se till att det finns hållbara lösningar vid till exempel sjukfrånvaro, arbetstoppar och ledigheter. Se också till att snabbt få lösningar på plats är någon slutar, framför allt under interimsperioden. En van konsult med rätt kompetens kan snabbt komma in i arbetet och göra skillnad.

Vi på Eqonomy har startat initiativet #ekonomboosten. För att ekonomer ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi arbeta tillsammans för att bygga framtidens hållbara ekonomiavdelningar. Där välmående medarbetare är lika mycket värt som resultat och lönsamhet. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet med hälsan i behåll. Och för att du som ekonomichef ska kunna attrahera talangerna och nå framgång.