Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/pexels-sora-shimazaki-5668765.jpg?width=1279&quality=high

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Krav på mer värde än bara en tillfällig resurs

Företag ser i många fall en konsultlösning som mer än en tillfällig resurs som utför ett löpande arbete. Förväntningarna handlar också allt mer om:

  • ekonomikonsulten som omvärldsbevakare
  • ekonomikonsulten som expert
  • ekonomikonsulten som förändringsledare och
  • ekonomikonsulten som samarbetsproffs.

 

Dagens konsultköpare förväntar sig att ekonomikonsulten ska ha koll på branschen och omvärlden. De blir företagens bollplank och omvärldsspanare i ekonomifrågor. Ett mervärde är också alla de erfarenheter som konsulten har med sig från andra organisationer, som kan bidra med kunskap kring till exempel best practice och vanliga fallgropar. De ekonomer som bäst matchar företagens behov är inte alltid anställningsbara utan har valt konsult som yrkesroll. Företag som vågar ta in konsulter på viktiga funktioner har möjligheten att hitta en mer exakt match i kompetens, till exempel i djup kunskap inom ett specifikt område. Många konsulter har dessutom med sig erfarenhet av att driva och genomföra förändring, något som kan vara svårt att rymma i den ordinarie verksamheten. Här kan en ekonomikonsult komma in och driva på och foga ihop de olika delar som behöver komma på plats i en förflyttning. I rollen som konsult ingår förmågan att snabbt sätta sig in i arbetet och att vara duktig på att samverka – ibland i tillfälliga konstellationer, ibland internt och tätt med affärsverksamheten, ibland med externa aktörer och andra konsulter.

Ekonomikonsult som yrkesroll

I det nya och framtida arbetslivet har konsulter en allt större del. Det finns många fördelar med att som ekonom kliva in i en konsultroll:

  • Du utvecklar din  kompetens genom praktisk erfarenhet där varje uppdrag bjuder på något nytt.
  • Du får möjlighet att tillföra kunden ny kompetens och dela erfarenheter av hur andra gör. 
  • Du får möjlighet att utveckla de förmågor som behövs i konsultrollen, till exempel inom organisation, kommunikation och teknik.
  • Du är ofta drivande eller delaktig i att göra en förflyttning under den tiden du är inne.
  • Du får tillhöra sammanhang med andra konsulter, till exempel nätverk med andra kompetenta ekonomer.
  • Du kan välja tryggheten och förmåner i en anställning som konsult hos ett konsultbolag, eller starta eget men ändå ta uppdrag via ett eller flera konsultbolag.

 

Har du behov av förstärkning inom ekonomi? Hör av dig till oss så går vi igenom ert behov och föreslår en lösning. Är du ekonom och överväger att prova på rollen som konsult. Ta kontakt så utforskar vi möjligheterna!