Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/possessed-photography-JjGXjESMxOY-unsplash.jpg

Gör robotiseringen redovisningsekonomerna till vår tids dinosaurier?

Med rätt verktyg går det att vinna över maskinerna. Vi har listan på förmågorna som krävs år 2020.
Blogg

Robotarna har för länge sedan tagit klivet från industrin till kunskapssamhället. Finska tjänstekonsultföretaget Opus Capita använder exempelvis en mjukvarurobot för att hantera lönedata åt en av sina största kunder. Ännu så länge handlar det om enkla, monotona och repetitiva arbetsuppgifter. Men i takt med att tekniken utvecklas kommer fler avancerade moment att digitaliseras.

Och det är ingen liten förändring som väntar.

I Sverige finns drygt hälften av alla jobb i yrken som kan automatiseras inom 20 år, enligt en uppmärksammad studie från Stiftelsen för strategisk forskning. Brittiska centralbankschefen Mark Carney gick nyligen ett steg längre och förklarade att hela yrkeskårer riskerar att elimineras, däribland redovisningsekonomer. Något som fick John Williams, chef för brittiska motsvarigheten till branschorganisationen FAR att ilsket utbrista: ”Om artificiell intelligens markerar slutet för redovisningsekonomerna markerar den även slutet för centralbankschefer.” Hans poäng är att även om robotarna övertar repetitiva arbetsuppgifter kommer redovisningsekonomer att behövas även i framtiden. Men i en slags version 2.0.

Vilka förmågor är det då som efterfrågas? Och hur ska man agera för att inte riskera samma tragiska öde som dinosaurierna?

De flesta tycks överens om vilka som är förlorarna: De som sitter fast i mycket rutiner och inte har förmåga till omställning. Det är därför smart att se till att arbeta närmare affären – att processa siffror fixar ju robotarna ändå mycket bättre. Man kan se det som att redovisaren blir mer av en controller som jobbar aktivt nära kunden.  För att hålla försprånget till de artificiella konkurrenterna kan det också vara en bra strategi att vässa sig till expert. På samma sätt blir egenskaper där vi människor (fortfarande) är överlägsna allt mer eftertraktade. Det gäller exempelvis social förmåga, kundkompetens och kunnande inom ledarskap och management.

Ekonomen måste helt enkelt bli mer av en strateg, något som kräver delvis nya förmågor.

World Economic Forum i Davos har presenterat de tio ”skills” som är avgörande för att bli framgångsrik på arbetsmarknaden år 2020. Det handlar bland annat om att utveckla sitt kritiska tänkande och sin kreativitet.

Hur många förmågor fixar du?

Ekonomens viktigaste förmågor 2020

  1. Kunna lösa komplexa problem
  2. Kritiskt tänkande
  3. Kreativ
  4. God social kompetens
  5. Bra samarbetsförmåga
  6. Hög emotionell intelligens
  7. Gott omdöme/beslutsförmåga
  8. Serviceorienterad
  9. Bra på förhandling
  10. Kognitivt flexibel/kunna tänka snabbt i olika banor

Källa: World Economic Forum