Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/man-person-street-shoes-598184-edited%20(1).jpg

Frågor om privatlivet? Fastna inte i klistret!

Vad gör du på fritiden? Hur ser ditt privatliv ut? Ska man som rekryterande chef fråga om privatlivet redan under intervjun?
Blogg

Här går meningarna isär. De flesta rekryterande chefer ställer frågor om privatlivet och ser det som en självklarhet att ställa den frågan. Många gör det för att visa att de är intresserade av personen i fråga, inte bara vilka kompetenser och erfarenheter man har med sig. Många chefer vi talat med vill gärna ställa frågan om privatlivet då de tycker att det är relevant att veta exempelvis om man har småbarn, t.ex. om rollen kräver en hel del resande.

Arbetsgivaren har rätt att fråga om hen tänker bilda familj, men man får inte fatta beslut utifrån svaret man får. Därför tycker jag att frågan känns onödig. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som hur länge du varit sambo, etc. Vanligt är också att rekryterande chef tycker att det verkar oartigt att inte bry sig om personen, att man kan framstå som för ”all business” om man inte även bryr sig om det privata.

Frågar du om en kandidats privatliv och den personen berättar något som den senare (när den inte fick jobbet) kan uppfatta som en orsak varför hen inte fick jobbet, kan du som arbetsgivare riskera att bli stämd enligt diskrimineringslagen. Även om den verkliga orsaken att man valde att inte anställa personen inte berodde på detta, kan det många gånger vara svårt att bevisa och som arbetsgivare kan man få det knepigt att bevisa sin oskuld.

Vårt råd till dig som rekryterar är att inte ställa frågan om privatlivet alls. På vilket sätt säger en persons privatliv något om hur hen kommer att prestera? Även om man får veta att personen t.ex. är ensamstående med flera småbarn, är det inget som säger att den personen per automatik är mindre lämpad för arbetet. Man kan ha stor uppbackning av andra personer i sin omgivning, mm. Vi hade en chef hos en av våra kunder som gick vår Rekryteringsskola som berättade om när hen hade två slutkandidater för en tjänst. Hen hade frågat om kandidaternas familjesituation och det framkom att den ena kandidaten hade småbarn, medan den andra inte hade några barn alls. Man valde att anställa den sistnämnda kandidaten. Vad som inte framkommit i intervjun var att det visade sig att den anställda personen hade en häst som krävde mycket tid, vilket gjorde att personen inte kunde vara så flexibel med arbetstider som var önskvärt för att vara framgångsrik på tjänsten. Rekryterande chef fick sig en tankeställare, bättre att förklara att arbetet kräver denna flexibilitet i arbetstider istället för att anta att man har mer tid för sitt arbete bara för att man inte har barn.


Om man inte vill avstå från frågan om det privata är rådet att aldrig ställa följdfrågor. Ställ en öppen fråga om privatlivet, t.ex. Vad gör du när du inte arbetar? Men nöj dig med det svar du får och fråga inte vidare. Som kandidat vill man bli bedömd utifrån sin kompetens och sina erfarenheter, inte utifrån hur ens familjesituation ser ut eller vilka fritidsintressen man har. Om det är så att arbetet kräver mycket utöver ordinarie arbetstid, säg det rakt ut och fråga hur det fungerar med personen liv i övrigt. Tänk på att sättet du genomför en intervju på, påverkar kandidatens uppfattning om ert företag. En intervjuupplevelse är något man minns, varför du genom att genomföra intervjun på ett proffsigt sätt har stora chanser att påverka ert Employer Brand positivt.