Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-625738384.jpg?width=1999&quality=high

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Blogg

Som ekonomichef har du en nyckelroll när det kommer till att leda och vidareutveckla den ekonomiska verksamheten eller organisationen. Dina dagar fylls ofta av krävande arbetsuppgifter som att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. På toppen av det finns även ansvaret för dina medarbetare på avdelningen. Det är ett ansvarsfullt och ofta stressigt jobb som kräver hög kompetens och förmåga att hantera olika utmaningar. 

Men vad visar då vår pulsmätning? Jo, den avslöjar en oroande trend när det gäller ekonomichefers hälsa och arbetsbelastning. Hela 44 procent av ekonomichefer säger att hen inte kommer kunna fortsätta arbeta i samma takt som idag utan att deras hälsa kommer påverkas negativt. Många av dem upplever en hög arbetsbörda, vilket kan leda till stress och nedsatt produktivitet på lång sikt. Det är en situation som inte bara påverkar deras välbefinnande, utan också avdelningens medarbetare och företagets resultat och långsiktiga framgång. 

En av de utmaningar som tydligt sticker ut är behovet av återhämtning. Att ha tillräckligt med tid för att vila och återhämta sig är avgörande för att kunna prestera på topp och undvika utbrändhet. Det är viktigt att uppmärksamma att det inte bara handlar om mängden tid, utan också om kvaliteten på återhämtningen. Det är avgörande att kunna koppla bort arbetet och fokusera på andra aktiviteter som ger energi och återställer balansen. 

En annan utmaning vi uppmärksammar är bristen på stöd för ekonomichefer. Resultaten visar att det finns brister när det gäller resurser och stöd för att hantera den höga arbetsbelastningen. Våra chefer finns till för att stötta medarbetarna men vem erbjuder egentligen stöd till cheferna? Det är viktigt att arbetsgivare och organisationer tar ansvar för att erbjuda de nödvändiga resurserna och stödet som behövs för att ekonomichefer ska kunna hantera sitt arbete på ett hälsosamt sätt.  

Skapa en sund arbetsmiljö för dig som ekonomichef: Strategier och lösningar 

Som ekonomichef är du ansvarig för att leda företagets ekonomiska strategier och beslut. Du står inför en mängd utmaningar i din roll, från att hantera hög arbetsbelastning till att balansera kraven på att fatta strategiska beslut och samarbeta med andra avdelningar. För att trivas och vara framgångsrik behöver du en sund arbetsmiljö som främjar återhämtning och erbjuder stöd. Så vad kan du och din organisation göra för att ge dig och dina medarbetare en arbetsmiljö som förhöjer arbetsglädjen, främjar kreativitet och uppmuntrar balansen till privatlivet?  

  • Främja återhämtning: Återhämtning är avgörande för att undvika utbrändhet och upprätthålla en god arbetsprestation. Arbetsgivare kan vidta åtgärder som främjar återhämtning, till exempel genom att uppmuntra till regelbundna pauser och semester, stödja arbetslivsbalans och erbjuda flexibla arbetstider. Att ha tid för att koppla bort arbetet och ägna sig åt aktiviteter som ger energi och återställer balansen är essentiellt för att må bra både på jobbet och privat. 
  • Få stöd: Ekonomichefer behöver resurser och stöd för att hantera den höga arbetsbelastningen. Arbetsgivare kan erbjuda olika former av stöd, som att tillhandahålla lämpliga verktyg och teknik för att underlätta arbetsprocesser, tillhandahålla mentorskap eller coaching för professionell utveckling och erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Genom att skapa en kultur av stöd och samarbete kan arbetsgivare bidra till att minska stressen och öka produktiviteten. Det är också viktigt att bygga ett team som stöttar och har kompetensen att driva ekonomiarbetet framåt.  
  • Utnyttja teknik och automatisering: Teknik och automatisering kan vara värdefulla verktyg för att underlätta ekonomichefers arbetsbörda. Genom att implementera effektiva system och digitala lösningar kan man minska manuella och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för strategiskt tänkande och analyser. Det är viktigt att arbetsgivare investerar i teknik och ger nödvändig utbildning för att ekonomichefer ska kunna dra nytta av de fördelar som teknologin erbjuder. 
  • Skapa en balans mellan arbete och privatliv: En sund arbetsmiljö innebär att det finns en balans mellan arbete och privatliv. Genom att skapa utrymme för att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa kan ekonomichefer uppnå en högre grad av välbefinnande och prestation. En friskvårdstimme kan ge mer värde än du tror!  

Att vara ekonomichef är en krävande roll, men genom att implementera dessa strategier och lösningar kan du skapa en sund arbetsmiljö som stödjer din framgång och välmående. Arbetsgivare har en viktig roll att spela genom att främja återhämtning, erbjuda stöd, utnyttja teknik och skapa en balans mellan arbete och privatliv. Tillsammans kan vi skapa en miljö där ekonomichefer blomstrar och företagen når nya höjder.  

Håll utkik efter våra kommande inlägg där vi kommer att utforska dessa ämnen mer ingående och ge dig praktiska tips för att förbättra din arbetsmiljö som ekonomichef.