Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1145394590.jpg?width=2199&quality=high

Del 2: Hur kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.

Här i del 2 kommer vi att fokusera på hur teamet kan samverka bättre och hur ni kan skapa stolthet, engagemang och glädje! Med avstamp i resultaten från vår färska pulsundersökning bland ekonomer och utifrån våra dagliga dialoger med ekonomer och arbetsgivare vill vi lyfta några områden som kan bidra till större hållbarhet.

Är du chef eller ledare för ett team hoppas i att det finns delar som känns relevanta att fånga upp och förbättra. Är du medarbetare – lyft de områden som ni kan förbättra med din chef och ditt team!

Känsla av tillsammans

Team som känner hög tillit, har en tydlig och gemensam bild av målen, samverkar bra samt har verktyg för att hela tiden förbättra sitt arbete, skapar bättre resultat. Det är ingen nyhet men ändå så lätt att hasta förbi och begränsa till ett antal planeringsdagar och ett årligt utvecklingssamtal. För många kan det kännas som som att det inte finns tid i vardagen för täta teamaktiviteter, kompetensutveckling, offsitedagar och annat som drar både tid och kostnader. Det kan dessutom kännas mindre viktigt hos avdelningar med tydliga individuella ansvar och relativt låg grad av gemensamma arbetsuppgifter. Vi är dock övertygade om att all tid ni lägger på att stärka er som team, kommer att ge resultat tillbaka. Det behöver inte ens ta speciellt mycket tid, eller kosta något alls. 

Samverkan i vardagen

Skapa tillfällen i vardagen för att både utveckla relationer och samarbetet i sig. Några enkla verktyg kan vara korta incheckningar för att kolla läget, lära känna-övningar inbakade i veckomötet, gemensam fika (när ni ses eller digitalt), promenadmöten.

Avbrott från vardagen

Med de enkla vardagsknepen kommer ni långt, men ibland behövs avbrott från vardagen. Låt teamet styra vad som känns roligt att göra tillsammans och vad alla känner sig trygga med. Det kan vara allt från gemensamma frukostar utanför kontoret till friluftsäventyr till längre planeringsdagar i annan lokal.

 

Reflektera tillsammans för att utvecklas tillsammans

Reflektion är ett användbart verktyg för lärande och förbättringsarbete. När ni reflekterar kan ni upptäcka och förstå hur, när, i förhållande till vem och i vilka situationer något inträffar. Vad hände, vad kände och vad lärde ni? Reflektion som process ger er möjlighet att upptäcka och lära er något som leder till förändring. Att ni gör det tillsammans skapar också öppenhet, involvering och fördjupat samarbete. Det finns många bra metoder och verktyg att använda. Oavsett vilka ni testar är våra allra viktigaste råd för reflektion i grupp att ha en tydlig frågeställning, låta alla reflektera en stund individuellt, låta en i taget dela med sig, lyssna aktivt och öppna upp för diskussion och slutsatser först i slutet.

Skapa stolthet genom att visa vad ni gör

Med tydliga delmål och milstolpar får ni fler möjligheter att fira och vara stolta över ert arbete! Det finns många fördelar med det: ni känner själva att ni kommer framåt, ni ser vad som fungerar, och ni får tydligare utgångsläge för att gå vidare till nästa delmål. Skulle ni misslyckas med att nå ett mål – fira det också. Då har ni förmodligen fått med er lärdomar och erfarenheter som leder utveckling.

Fira inte bara i er egen hörna – fira synligt så att alla ser. Ekonomiavdelningen utför mycket av sitt värdefulla arbete i det dolda. De flesta vet nog på ett ungefär vad ni gör och att det är viktigt, men det finns en enorm kraft i att lyfta konkreta exempel och i att involvera verksamheten i vissa av målen. Det skapar stolthet i teamet när ni lyckas, men också ett engagemang i verksamheten för vad ni gör, varför det är viktigt och hur de själva kan bidra. Har ni ett mål som rör kassaflödet eller minska hanteringstiden för utbetalning av löner – bryt ner det till delar som blir lätt greppbara för verksamheten. Hur stor skillnad gör antalet betalningsdagar på fakturorna för resultatet på sista raden? Hur stora förseningar i intäkter och merarbete ger det när kunderna inte accepterar fakturor på grund av felaktiga adresser eller saknade projektnummer? Vem slipper arbeta kväll om alla attesterar fakturor eller tidrapporter på utsatt tid? Kan ni involvera verksamheten i era mål för att åstadkomma en snabbare förändring?

Sammanfattningsvis

När alla vet vart ni ska, varför ni ska dit och vad som förväntas av individen och teamet – blir arbetet tydligare, och tydlighet är en viktig faktor i att skapa hållbarhet. Likaså en rimlig arbetsbelastning och att se till att ha utrymme för att ha roligt och utvecklas tillsammans. Med ett tydligt ramverk och enkla verktyg för bättre samarbete, skapar ni både engagemang och bättre resultat.

 

Har du fler tips och råd kring att öka hållbarheten hos ekonomiavdelningar? Saknar du något perspektiv? Hör gärna av dig och berätta! Som avslutning vill vi passa på att understryka att ni inte behöver göra om och göra allt på en gång. Ni har troligtvis en del på plats redan och det viktiga är att fortsätta rörelsen framåt. 

Eqonomys pulsmätning

Är du nyfiken på undersökningen som vi refererar till? Ladda ner hela resultatet här.