Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-481292847.jpg

Så skapar du som ekonomichef en trivsam arbetsmiljö

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och hållbarhet. En viktig del i detta blir självledarskapet. Genom att inspirera och stötta anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet.
Blogg

Som ekonomichef har du ett stort ansvar för att leda och utveckla din ekonomiavdelning, och för att skapa en arbetsmiljö som främjar välmående, engagemang och prestation. Men hur kan du som ekonomichef skapa en hållbar arbetsmiljö där dina medarbetare orkar jobba och känner lust för sitt arbete?

Sätt tydliga och realistiska mål och prioriteringar

 • Kommunicera klart och tydligt vad som förväntas av dina medarbetare, vad som är viktigt och varför, och hur deras arbete bidrar till verksamhetens mål och vision.
 • Involvera dina ekonomer i målsättningen och prioriteringen, och ger dem möjlighet att påverka och komma med förslag.
 • Sätt SMARTA mål, det vill säga mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.
 • Utvärdera och följ upp målen regelbundet, och ge feedback och erkännande när målen uppnås eller överträffas.
 • Justera målen och prioriteringarna vid behov, och informera dina ekonomer om det.

Skapa en kultur av feedback och uppskattning

 • Ge regelbunden och konstruktiv feedback, både positiv och utvecklande, och anpassa den efter varje individs behov och önskemål.
 • Beröm och belöna bra arbete, fira framgångar och erkänna utveckling och förbättring.
 • Uppmuntra och stötta dina medarbetare att ge feedback till varandra, både kollegor och chefer, och skapa en öppen och trygg atmosfär där feedback är välkommen och respekterad.
 • Be om feedback, både om ditt eget ledarskap och om arbetsmiljön, och visa att du lyssnar och agerar på den.

Främja balans mellan arbete och fritid

 • Respektera och uppmuntra dina ekonomer att ta pauser, semester och lediga dagar, och att inte arbeta övertid eller på helger.
 • Vara en god förebild och visa att du själv har en bra balans mellan arbete och fritid, och att du inte förväntar dig att dina ekonomer ska vara tillgängliga dygnet runt.
 • Stödja och uppmärksamma dina ekonomer som har andra åtaganden eller intressen utanför arbetet, såsom familj, vänner, hobby eller frivilligarbete.
 • Skapa och erbjuda aktiviteter och möjligheter för dina ekonomer att umgås och ha kul tillsammans, både på och utanför arbetet, och att bygga relationer och gemenskap.

Stöd kompetensutveckling och karriärvägar

 • Identifiera och analysera dina ekonomers kompetensbehov och kompetensgap, både nuvarande och framtida, och skapa en plan för att täcka dem.
 • Skapa och erbjuda möjligheter för dina medarbetare att lära sig nya saker, både formellt och informellt, såsom kurser, seminarier, workshops, mentorskap, nätverk, jobbskuggning eller jobbrotation.
 • Uppmuntra och stödja medarbetarna att ta initiativ till sin egen kompetensutveckling, och att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra.
 • Samtala om deras karriärsmål och ambitioner, och ge dem råd och vägledning om hur de kan nå dem.
 • Skapa och erbjuda möjligheter för dina medarbetare att utveckla sin karriär, både inom och utanför din ekonomiavdelning, såsom nya roller, projekt, ansvarsområden eller utmaningar.

Vi på Eqonomy har lång erfarenhet och gedigen kunskap om att skapa hållbara ekonomiavdelningar. Vi kan hjälpa dig att rekrytera eller hyra in kompetenta och motiverade ekonomer, som kan stärka och utveckla din ekonomiavdelning. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss idag för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal. Vi ser fram emot att höra från dig!